СЫНАМ РОССИИ

НАМ завещана от Бога РУССКАЯ ДОРОГА

За православный монастырь у перевала Вршич

НАМ завещана от Бога РУССКАЯ ДОРОГА
Rarog
snowgrove
Эта дорога в Юлийских Альпах вымощена нашими солдатами крупной булыгой как Красная площадь и ей в следующем году 100 лет! - "... с 1915 по 1917 годы, за время существования австро-венгерского лагеря для русских военнопленных, чей труд использовался при строительстве стратегической горной дороги ... погибло не менее 10000 наших соотечественников. ..." К сожалению, на РУССКОЙ ДОРОГЕ в словенских Альпах немецких байкеров пока больше чем РУССКИХ МОТОЦИКЛИСТОВ ...
Смотреть больше: https://www.facebook.com/Monastyr.Vrsic

125a

На мотоцикле по Русской дороге через перевал Вршич в Юлийских Альпах, Словения - видео: http://www.youtube.com/watch?v=G5Y-IlE8ar4


Дополнительная информация: https://www.facebook.com/Monastyr.VrsicПравославный монастырь в Юлийских Альпах
Rarog
snowgrove
Монастырь Русской Православной Церкви в Словении у начала Русской дороги через горный перевал Вршич
в городе Краньска Гора на берегу реки Пишница


Московская Патриархия: "... с 1915 по 1917 годы, за время существования австро-венгерского лагеря для русских военнопленных, чей труд использовался при строительстве стратегической дороги, соединяющей центральные районы Словении с западными, погибло не менее 10 тысяч наших соотечественников. ..." - https://mospat.ru/archive/2001/08/nr107312/

Российские церковные деятели и православные предприниматели рассматривают возможность создания православного христианского монастыря в городе Краньска Гора в Словении у места гибели российских военнопленных в годы Первой мировой войны.

10000 погибших русских военнопленных на строительстве горной дороги через перевал Вршич в 1914-1916 годах упоминаются в мемуарах Франца Урана - очевидца, руководившего использованием леса на этой дороге и управлявшего рубками леса в районе Краньской Горы (Franc Uran, "Kako seje delala cesta na Vrsic", Planinski vestnik XIII/1957, s.151-163). Подчеркивается, что большинство пленных умерли от болезней (тифа, холеры, дизентерии, истощения). Австрийские власти времён Первой мировой войны в опубликованных отчётах пишут о гибели не более 700 русских военнопленных от схода снежных лавин и несчастных случаев. Число умерших от болезней австрийскими властями было скрыто. – https://www.facebook.com/Monastyr.Vrsic

88

Read more...Collapse )

https://www.facebook.com/Monastyr.Vrsic

Franc Uran - Kako seje delala cesta na Vršič
Rarog
snowgrove
Planinski vestnik, XIII/1957, s.151-163
http://www.planinskivestnik.com/files/File/PV_1957_03.pdf
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.868435316535001.1073741830.865385280173338&type=3

Franc Uran - Cesta na Vrsic - 14

O cesti čez Vršič se je že nekajkrat pisalo, tako v stari Jugoslaviji kakor
tudi sedaj po osvoboditvi, vendar so bili ti popisi kratki in pomanjkljivi, ker
pisci teh vrstic položaja niso dobro poznali. Mislim pa, da je potrebno, da
javnost zgodovino te tudi danes silno važne ceste do dobra spozna.
Ker sem nad izvirom Soče živel polnih sedem let t. j. od leta 1909 do leta
1916 in bil zaposlen pri delu te ceste od početka do konca, t. j. do prihoda onega
strašnega plazu na Vršiču, ki je zasul 110 Rusov, štejem skoro za svojo dolžnost,
da to stvar opišem, ker sem bil pri tej katostrofi navzoč.
Read more...Collapse )
To je zgodovina ceste čez Vršič, ki bi se morala imenovati pravzaprav
“Ruska cesta”, ker so jo zgradili samo Rusi. Zahtevala je od ruskih ujetnikov
mnogo trpljenja in mnogo človeških žrtev. Številke nikdar niso bile znane,
ker jih je komanda držala v strogi tajnosti, računam pa po svojem preudarku,
da je na cesti cez Vršič dalo svoje življenje najmanj 10 000 Rusov.

Franc Uran - Cesta na Vrsic - 10000
Read more...Collapse )

https://www.facebook.com/Monastyr.VrsicKako seje delala cesta na Vrsic
Vladimir Monomah
vladimir_kreml
Ruska cesta - cesto čez Vršič so zgradili med prvo svetovno vojno. Prelaz Vršič povezuje Kranjsko Goro (Gorenjsko) in Trento (Zgornje Posočje). Gradnja ceste čez Vršič (1611 m) v Trento se je začela maja 1915, ko je bilo že jasno, da bo Italija na bojnem polju nasprotnica Avstro-Ogrske. Za delo na gradbišču je bilo določenih 12.000 ruskih ujetnikov, ki so bili nastanjeni v barakah od Kranjske Gore do Trente. Ujetniki so bili slabo oblečeni, pestile so jih mnogovrstne bolezni, posebno krvava griža, in izčrpanost, zato jih je veliko umrlo, pa tudi avstrijski stražarji so z njimi grdo ravnali. Nastanjeni so bili v številnih barakah od Kranjske Gore do Trente. Barake so bile zelo primitivne, pozimi zelo mrzle. Razdelili so jih v skupine po 25 ujetnikov. Vsako skupino je čuval po en avtrijski vojak, ki se je z njimi sporazumeval s pomočjo tolmača iz vrst ujetnikov. Poleg ruskih ujetnikov so za to zahtevno delo koristili tudi tamkajšnje prebivalce, tesarje, voznike.


Ruski vojni ujetniki med gradnjo Vršiške ceste.


Cesto naj bi uporabljali za oskrbo ranjencev, poimenovana pa naj bi bila po nadvojvodi Evgenu. Prevozna je bila že konec leta 1915, vso zimo 1915-1916 pa so Rusi gradili celo stebre, ki naj bi cesto zavarovali pred plazovi. Zaradi obilice snega pa je 8. marca 1916 s pobočja Mojstrovke zgrmel plaz in pod seboj pokopal več kot 110 ruskih vojnih ujetnikov in šest ali sedem avstrijskih stražarjev. Mnoge niso nikoli našli. Franc Uran v svojih spominih trdi, da je na cesti čez Vršič umrlo najmanj 10.000 ruskih vojnih ujetnikov. Jih nekaj pokopali na vojaškem pokopališču v Trenti, nekaj grobov pa lahko še danes vidimo ob cesti pod samim vrhom Vršiča s kranjskogorske strani. Julija 2006 so Vršiško cesto slovesno preimenovali v Rusko cesto.

Franc Uran, "Kako seje delala cesta na Vrsic", Planinski vestnik, XIII/1957, s. 151 - http://www.planinskivestnik.com/files/File/PV_1957_03.pdf

Mihov dom na Vršiču (1085 m)

Hitri dostop do strani: http://www.planinske-koce.si/mihov_dom_na_vrsicu

Read more...Collapse )

В память о российских солдатах, погибших в Первой мировой войне
Rarog
snowgrove
Приглашаем Вас в сообщество за создание православного монастыря в Словении у места гибели нескольких ТЫСЯЧ пленных российских солдат. Они строили военную горную дорогу через перевал Вршич и другие военные объекты для защиты Австрийской империи от итальянских войск в Юлийских Альпах в 1914-1917 годах. О более чем ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ погибших на перевале Вршич русских военнопленных упоминается в мемуарах (Franc Uran, "Kako seje delala cesta na Vrsic", Planinski vestnik XIII/1957 и др.). Подчеркивается, что большинство пленных умерли от болезней (тифа, холеры, дизентерии, истощения). Австрийские власти времён Первой мировой войны в опубликованных отчётах пишут о гибели не более 700 русских военнопленных от схода снежных лавин и несчастных случаев. Число умерших от болезней и истощения австрийскими властями было скрыто. Серьезного российского исследования этой темы до сих пор нет.

https://www.facebook.com/Monastyr.Vrsic

1 Vršič_delavci
Русские военнопленные строят горную военную дорогу через перевал Вршич в Юлийских Альпах.
Внизу на переднем плане стоят австрийские охранники.
http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=40665&page=4


В конце 1914 года у города Краньска-Гора в долине горной реки Пишница был организован лагерь для российских военнопленных с целью строительства военной дороги через перевал Вршич. Русская часовня под перевалом Вршич (Ruska kapela pod Vršičem) построена русскими военнопленными в 1916 г. на месте гибели их товарищей, погребенных под снежной лавиной, сошедшей с горы Мойстровка в марте 1916 г. во время строительства дороги через перевал.

В 1995 году Русская часовня получила статус памятника культуры, охраняется государством. В 2005 году она была полностью отреставрирована. В июле 2006 года дорога, ведущая мимо часовни до перевала, была переименована в «Русскую дорогу» (Ruska cesta).

Ежегодно с середины 1990-х гг. в последнее воскресенье июля у православной часовни проходит церемония поминовения погибших русских военнопленных. В ней принимают участие высокие российские и словенские делегации, иерархи РПЦ и Словенской церкви, тысячи гостей из Словении и России. Русская часовня стала символом российско-словенской дружбы.
http://www.veleposlanistvorusije.mid.ru/zahoron/1.htmДополнительная информация: https://www.facebook.com/Monastyr.VrsicRuska Cesta - горная дорога Вршич
Rarog
snowgrove
Оригинал взят у dimka5 в Австрия-Словения - Горная дорога Вршич
Итак, ночью готовился очередной сюрприз. Преподнесен он был под утро в довольно мрачной обёртке. Всё небо было затянуто и лил проливной дождь. Однако по прошествии часа тучи рассеялись и перед нами во всей красе предстали заснеженные вершины Юлийских Альп. За ночь в горах вывалил снег и раскрасил вершины в белый цвет, придавая всему вокруг нарядный и торжественный вид.Читать дальше...Collapse )

Русская часовня на перевале Вршич
Rarog
snowgrove
...Ехали мы долго, пару часов, через всю страну, с юга на север, к Альпам, хотя как можно долго ехать по маленькой стране? За зеркальными окнами роскошного автобуса проплывали изумрудные долины; как исполинские стены, на заднике пейзажа возносились поросшие темным хвойным лесом горные цепи, по ним, говорят, так же как и у нас на Камчатке, вольно ходят медведи и доходят до самой Баварии, наводя там панику (в газетах); черепичные крыши обочь дороги, то там то здесь над ними торчали белые свечки колоколен с лихими кардинальскими шапочками, крыши соборов, мелькали просторные сараи, навесы для сена из длинных сосновых жердин под потемневшими двускатными крышами, стада упитанных гладких коров, хорошая дорога, убаюкивающий ход машины... Страна «типа рая», как сказал один мой попутчик. Похоже на Швейцарию, а еще больше на Австрию, но победнее; там все обстоятельнее — и дороги, и их обустройство из камня и бетона, и дома, и мосты. Горы, наконец, оказались совсем близко и сомкнулись над головою хвойными лапами: мы въехали в узкую долину, и дорога, петляя и сужаясь, пошла вверх. Первый поворот, второй, третий, пятый... Солнце замелькало меж частых стволов, автобус проскочил свой поворот и медленно, неуклюже стал разворачиваться на узкой горной дороге. Наконец приехали. Перед нами, на крутом склоне выше нас, — к ней надо было подниматься по бревенчатым ступенькам, — стояла двухбашенная часовенка. Деревянная, обшитая лиственничными пластинами, как многие дома здесь, с полукруглыми торцами, похожая на миниатюрную копию здешних двухбашенных католических соборов, восходящих еще к романскому стилю, но с такими русскими луковками куполов, покрытых лиственничным гонтом...

Знаменитая, единственная в Словении, да и во всей Европе Русская часовня на перевале Вршич, под горой Присойник, что круглый год красуется своей белоснежной шапкой над королевством Златорога. Сказочный Олень — Золотые рога обитает именно здесь, в этих местах, и не было охотника, который не мечтал бы его, бессмертного, подстрелить...

Егор любил бывать здесь, приезжал один и с семьей, и поэтому нас, делегацию Фонда Егора Гайдара, привез сюда знаменитый в этих краях Саша Славец.

А с ним (и с нами) были Саша Иван Грежина, первый посол Словении в России, неугомонный председатель общества «Словения–Россия», и Алоиз Петерле, депутат Европарламента, профессор-экономист, первый премьер свободной Словении и друг Егора Гайдара. Саша Славец, неожиданно легкий, несмотря на свои восемьдесят три года, показывал часовню, по-хозяйски открывая своим ключом ее застекленные двери. Скромный алтарь, иконостас. Порядок идеальный, а ведь сторожей нет. Но и людей из племени вандалов — тоже нет. Саша смахнул невидимую пыль, протер иконы. По-хозяйски — понятное дело — его стараниями (а до него — его отца, а после него — его детей) и сохраняется в пронзительной красоте и тишине гор этот алтарь русской веры и русской памяти.

Андрей Нечаев, бывавший здесь лет пятнадцать назад с Егором Гайдаром и сейчас приехавший снова, рассказывал, что гонял тогда Славец за рулем по этим узким дорогам так, что дух захватывало. В 1992 году — году правительства Гайдара — он, Славец, и посол Саша Грежина сделали эту часовню местом русско-словенской встречи. Кто только не побывал здесь с тех пор, в златогорских горах, после Гайдара за эти годы! Список этих людей занял бы целый том... Сюда, на эту гору, подымались и первые официальные лица России (и других европейских) стран, премьеры, президенты, высокие духовные иерархи католической и Русской Православной церкви, простые русские батюшки, монахи и монахини, министры, генералы, поэты и прозаики, художники, бизнесмены, туристы, школьники...

Место это особенное уже своей географической обусловленностью; перевал Вршич, находящийся в центральном массиве Юлийских Альп, разделяет реки Савы и Сочу меж Адриатическим и Черным морями. О том, как и почему оказалась здесь, в глубине южных Альп, Русская часовня, рассказывали нам наши хозяева — Саша Славец и Саша Иван Грежина, а также подаренные ими книги, прежде всего обстоятельная, прекрасно изданная книга «Ruska kapelica pod Vrsicem» /«Русская часовня под перевалом Вршич» (Любляна, 2006 г.).

В будущем году человечество будет отмечать столетие начала Первой мировой войны, «Великой войны», как ее называют в Европе. Эта война навсегда изменила лицо, историю и душу мира. В ее огне исчезли империи — Германская, Австро-Венгерская, Османская и Российская. Война принесла неисчислимые потери, неслыханные грабежи, гибель многих миллионов людей, непредставимые прежде зверства, вроде массированных бомбардировок с воздуха, газовых атак и обстрелов мирных городов тяжелыми артиллерийскими орудиями. Никогда прежде войны не носили такогорасчеловеченного характера, никогда не были столь тотальными, затрагивавшими едва ли не все население планеты.

Русские военнопленные. Фото 1915 г.

Read more...Collapse )


Памяти российских военнопленных, погибших в 1916 году на перевале Вршич
Rarog
snowgrove
С 24 по 29 июля 2014 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла делегация Русской Православной Церкви во главе с епископом Россошанским и Острогожским Андреем посетила Словению по случаю мемориальных торжеств у Русской часовни на перевале Вршич. В состав делегации Русской Православной Церкви также вошли Роман Вылуск, диакон Алексий Неделин, диакон Серафим Дубанов.
Со стороны Российской Федерации на Словено-Российских встречах присутствовали: делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя верхней палаты российского парламента Ю.Л.Воробьевым; представители Государственной Думы во главе с депутатом В.Н.Лихачевым; председатель российской части двусторонней Межправительственно комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, министр связи и массовых коммуникаций России Н.А.Никифоров; делегация Российского Союза ветеранов во главе с его председателем генералом армии М.А.Моисеевым. По доброй традиции, в торжествах принимает участие подразделение почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа Вооруженных сил России.

24 июля 2014 года делегация прибыла в столицу Словении Любляну, где ее встретили сотрудники Посольства РФ в Словении и представители Общества «Словения-Россия».

25 июля для членов делегации был организован осмотр достопримечательностей Любляны с посещением храма Сербской Православной Церкви, после чего состоялась встреча с председателем Конференции католических епископов Словении епископом Андреем Главаном.

Вечером того же дня во францисканской церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в Любляне архиерейский хор Россошанской епархии выступил с концертом духовной музыки.

26 июля делегация отправилась к Русской часовне близ г.Краньска-Гора, где была отслужена панихида в память о погибших под перевалом Вршич. Далее члены делегации посетили захоронение русских солдат возле Эрьявчего приюта и совершили небольшую экскурсию по окрестностям.

Вечером на городской площади состоялся совместный концерт архиерейского хора Россошанской епархии и хорового коллектива города Краньска Гора. Затем в храме Успения Пресвятой Богородицы были совершены католическая мемориальная месса и православный молебен. С концертной программой во дворце Витранц выступила Академическая хоровая капелла имени М.И. Глинки из Санкт-Петербурга.

27 июля состоялась торжественная мемориальная церемония с панихидой в Русской часовне под перевалом Вршич, на которой присутствовали президент Словении Борут Пахор, председатель парламента Словении Янко Вебер, глава Государственного совета Словении Митья Бервар, министр иностранных дел Карл Ерьявец, министр экономического развития и технологий Словении Метод Драгонья, министр образования, науки и спорта Словении Йерней Пикало, министр инфраструктуры и территориального планирования Словении Само Омерзел, посол РС в РФ Примож Шелиго, апостольский администратор архиепархии Любляны и председатель Конференции католических епископов Словении Андрей Главан. Церемонию возглавил епископ Россошанский и Острогожский Андрей.

После панихиды епископ Андрей обратился к присутствующим с приветственным словом, в котором, в частности отметил, что часовня, построенная в начале века русскими военнопленными и затем бережно сохраненная народом Словении, стала центром единения русского и словенского народов, их диалога и устремлений к будущему.

«Для нас, славян, в первую очередь важно помнить об общих корнях. Для всех европейцев это общие христианские ценности, ведь независимо от различия традиций, у нас одно Евангелие, — особо отметил владыка. — Дай Бог, чтобы подобные мемориальные мероприятия, сохранились в будущем, и еще больше объединяли нас, помогая в союзе мира строить и утверждать жизнь, освящая ее Христовой любовью и стремлением к добрым свершениям».

Торжественная часть продолжилась концертом мужского хора «Вокальная академия Любляна». Завершило концертную программу выступление Архиерейского хора Россошанской епархии.

После приема для почетных гостей в гостинице «Ларикс» состоялась дружеская встреча членов Общества «Словения-Россия» с гостями из Российской Федерации и Словении в здании Мэрии Краньска Гора.

Вечером в здании Российского посольства был устроен прием. Участников памятных мероприятий приветствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Словения Д.Г. Завгаев.

28 июля члены церковной делегации отправилась в замок на Бледе, где осмотрели Блейский остров и расположенные на нем храмы.

29 июля делегация вылетела из Любляны в Россию.

***

Ежегодные мемориальные встречи проводятся 22-й год подряд обществом дружбы «Словения-Россия». В этом году в организации мероприятий впервые принимал участие фонд «Русский мир». Центром памятных мероприятий традиционно является русская деревянная часовня на перевале Вршич, возведенная в 1916-1917 годах в память о погибших российских военнопленных, строивших дорогу через горный перевал.

Мемориальные торжества 2014 года имеют особое значение, поскольку являются первыми в ряду памятных событий, которые будут отмечаться у Русской часовни. В этом году здесь также отметят 100-летие с начала Первой мировой войны, в 2015 году — 70-летие победы над фашизмом, в 2016 году — 100 лет со дня основания самой Русской часовни и 20-летие деятельности общества «Словения-Россия».

Служба коммуникации ОВЦС
http://www.patriarchia.ru/db/text/3698504.html

Митрополит Волоколамский Иларион посетил русскую часовню на перевале Вршич
Rarog
snowgrove
29 августа 2013 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в ходе рабочей поездки в Словению посетил часовню святого равноапостольного князя Владимира, воздвигнутую на высокогорном альпийском перевале Вршич в память о русских военнопленных, погибших при строительных работах на этом месте 12 марта 1916 года.

Председатель ОВЦС совершил заупокойную литию по русским воинам, которые похоронены на перевале Вршич, и возложил цветы к памятнику на их братской могиле около часовни.

В церемонии возложения цветов приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Словения Д.Г.Завгаев, советник российского Посольства в Любляне Г.И.Замятина, а также сопровождавшие митрополита Илариона лица – сотрудник Секретариата ОВЦС по межправославным отношениям А.Ю.Хошев и референт председателя ОВЦС А.А.Ершов.

В тот же день председатель ОВЦС отбыл на родину. В аэропорту города Любляны митрополита Илариона и сопровождавших его лиц провожали в Москву посол России в Словении Д.Г. Завгаев, советник российского Посольства Г.И.Замятина и клирики Загребско-Люблянской митрополии.

Служба коммуникации ОВЦС
https://mospat.ru/ru/2013/08/29/news90164/

Read more...Collapse )

Перевал Вршич - захоронения русских военнопленных времен Первой мировой войны
Rarog
snowgrove
В июле 1915 года у города Краньска-Гора был организован лагерь для военнопленных с целью строительства стратегической дороги через перевал Вршич. Большинство заключенных в нем были русскими.
Мемориальный комплекс «Русская часовня под перевалом Вршич» (Ruska kapela pod Vršičem) построена русскими военнопленными в 1916 г. на месте гибели их товарищей, погребенных под снежной лавиной, сошедшей с горы Мойстровка в марте 1916 г. во время строительства дороги через перевал.
В 1995 году Русская часовня получила статус памятника культуры, охраняется государством. В 2005 году она была полностью отреставрирована. В июле 2006 года дорога, ведущая мимо часовни до перевала, была переименована в «Русскую дорогу» (Ruska cesta).
Ежегодно с середины 1990-х гг. в последнее воскресенье июля у православной часовни проходит церемония поминовения погибших русских военнопленных. В ней принимают участие высокие российские и словенские делегации, иерархи РПЦ и Словенской церкви, тысячи гостей из Словении и России. Русская часовня стала символом российско-словенской дружбы.

Read more...Collapse )

?

Log in